Å kunne drive forretning uten risiko, er ren utopi

Kredittrating: Med Creditsafe integrert i Xsale, får kundene ved et museklikk dagsfersk kredittinformasjon med en fargekodet kredittrating i tillegg til en kredittramme. Integrasjonen effektiviserer arbeidsprosessen. Slik kan bedriftene selge til flere, ha kontroll på økonomien, og i mindre grad si nei. Foto: Adobe Stock Creditsafe integrasjon i Xsale – Å kunne drive forretning uten risiko,…